استاد شجریان و استاد فرهنگ شریف

4,882
a.a
a.a 474 دنبال‌ کننده
4,882 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد بسوختیم در این آرزوی خام و نشد به لابه گفت شبی میر مجلس تو شوم شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد پیام داد که خواهم نشست با رندان بشد به رندی و دردی کشیم نام و نشد رواست در بر اگر می‌طپد کبوتر دل که دید در ره خود تاب و پیچ دام و نشد بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد

a.a
a.a 474 دنبال کننده