ریاضی پایه هفتم -بردارها - بخش سوم

26
خانم گرجی، دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی، مرور کوتاهی بر مبحث بردارها از ریاضی پایه هفتم دارند که در این فیلم بخش سوم آن را می بینیم.
pixel