6 مورد از وسایل مورد نیاز برای زایمان در بیمارستان

128
برای اطلاعات بیشتر : http://persiancart.ir فهرستی از لیست لوازم مورد نیاز برای زایمان که یباید از قبل در یک ساک آماده داشته باشید و ممکن است به فکر شما نرسد. با جمع کردن یک ساک کامل از وسایل مورد نیاز پس از زایمان آرامش و شادی را باهم تجربه خواهید کرد.
سبد پارسی 2.8 هزار دنبال کننده
pixel