نحوه تعویض سنگ (چخماق) فندک زیپو

8,139

نحوه تعویض سنگ زیپو : . 1. مغزی رو بیرون بکشید و پیچ را باز کنید. . 2. سنگ قدیمی بیرون بیاورید و جدید را بیاندازید. . 3. چخماق را خلاف جهت ساعت بچرخانید تا سنگ نرم شود. . 4. همیشه یک سنگ روی پنبه نگهدارید برای مواقع ضروری

ایران زیپو
ایران زیپو 10 دنبال کننده