چگونگی اعمال مدیریت دانش در یک سازمان

40
محمد ابراهیم علیمردانی 8 دنبال‌ کننده
40 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

چگونگی اعمال مدیریت دانش در یک سازمان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 52) http://www.tasnimnoor.com/Default.aspx?tabid=472EntryID=1732 استقرار مدیریت دانش دربرگیرنده‌ی اِعمال مؤثر چهارچوب مدیریت دانش است؛ انتصاب افراد، تمرین دادن و ارائه‌ی توضیح به‌شکل جزوبه‌جزو به آنان در مورد نقش‌های‌شان در مدیریت دانش، اجرایی کردن فرایندهای مدیریت دانش، اِعمال مؤثر فناوری‌های جدید و اعمال حاکمیت مدیریت دانش.

pixel