شبکه‌های عصبی عمیق حافظ حریم خصوصی

111

در این سخنرانی، ابتدا به بررسی نیاز به حفظ حریم خصوصی در عمل پیش‌بینی توسط شبکه‌های عصبی عمیق پرداخته می‌شود. سپس، مشکلات و محدودیت‌های فناوری‌های لازم برای نیل به این هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، انواع روش‌های بکارگرفته شده در این راستا و نقایص و مشکلات آنها معرفی می‌گردند. آشنایی با زمینه‌های پژوهشی پیرامون استفاده از تکنیک‌های رمزنگاری برای ایجاد حریم امن خصوصی در فرآیند استنتاج شبکه‌های عصبی، هدف اصلی این سخنرانی است.

pixel