تدریس ریاضی عمومی دو _ مبحث انتگرال دو گانه

862
فیزیک پزشکی
فیزیک پزشکی 16 دنبال‌ کننده

قسمتی از تدریس مفهومی ریاضی دو ، مبحث انتگرال دوگانه ، مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و به خصوص رشته های فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی، با دیدن این پکیج آموزشی از هر منبع دیگری برای ریاضی بی نیاز خواهید بود!! برای تهیه این پکیج به سایت physicpezeshki.com مراجعه نمایید.