تیزر "سیاست گذاری صنایع فرهنگی در ایران"

491
491 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

نشست هم اندیشی دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با موضوع "سیاست گذاری صنایع فرهنگی در ایران" ارائه توسط دکتر مجید امامی و آقای حسن سلطانی