تعارض ادعای نسب احمد بصری با روایات اهل بیت علیهم السلام - بی راهه قسمت 4

130

احمد الحسن بصری که مدعی است از فرزندان امام زمان علیه السلام است، عده ای از افراد ناآگاه را به گرد خود جمع کرده است. ولی اولین اعای او که نسب اوست دارای چندین تناقض است. در این قسمت از برنامه بی راهه تعارض ادعاهای احمد بصری را با روایات اهل بیت علیهم السلام ببینید.