این بار از نگاه سارقان حرفه ای

226

مستند "مسروقه" روایتی تصویری از چگونگی سرقت خودرو توسط سارقین در سطح جامعه است و به بررسی علت و راهکارهای مواجهه با این مساله می پردازد. این فیلم با استفاده از تصاویر واقعی و مستند، انواع روش های سرقت خودرو توسط سارقان حرفه ای را به تصویر کشیده و از این منظر، یک معضل بزرگ شهری را مورد بررسی قرار داده است. http://cmmt.ir/5C8