تصنیف امان امان - استاد محمدرضا شجریان

4,270
ای امان از فراقت امان مردم از اشتیاقت امان از که گیرم سراغت امان امان ، امان ، امان ، امان امان ، امان ، امان ، امان چشم لیلی چو بر مجنون شد دل ز دیدار او پر خون شد خون شد از راه دل بیرون شد امان ، امان ، امان ، امان امان ، امان ، امان ، امان عارف و عامی از می مستند عهد و پیمان به ساغر بستند
نفیسه خاتون 38.6 هزار دنبال کننده
pixel