چالش های امنیتی ویپ و راهکارهای مقابله با آن

438
امروزه به موازات توسعه ی VoIP در سراسر دنیا، تهدیدات و آسیب های ناشی از این طریق نیز به مراتب افزایش یافته است. ساعیان ارتباط با آگاهی بر ناکافی بودن محتوای موجود در این حیطه، سمیناری آنلاین، با هدف معرفی راهکارهای امن سازی شبکه های ویپ، برگزار نمود. | www.senatelecom.com
دل - فصل 1 قسمت 38
%80
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 51 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 38
pixel