آموزش آنالیز لینک های PtP (گوگل ارت)

8
دوره آموزشی : آنچه یک متخصص شبکه Wi-Fi می بایست بداند ؟ (پیوست دو) آموزش آنالیز لینک های PtP با نرم افزار Google Earth
pixel