شهری چشم‌درشت کوژپوزه: Monotaxis grandoculis

33

شهری چشم‌درشت کوژپوزه (Monotaxis grandoculis)، از شهری‌ماهیان آب‌های خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی دارای ارزش صید تجاری است و بعلاوه صید ورزشی نیز دارد و ماهی آکواریومی هم هست. بیشتر از شکم‌پایان، ستاره دریایی شکننده و توتیای دریایی تغذیه می‌کند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Monotaxis-grandoculis.html

filimo
ایده اصلی
%92
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel