جلسه 789 شورای عالی انقلاب فرهنگی- 1395/9/23

56
56 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکتر آیت اللهی رئیس جدید شورای زنان شد- ارائه گزارش آنکتاد در خصوص وضعیت علمی ایران- ادامه بررسی سند معماری و شهرسازی.