برنامه شوک: قاچاق حیوانات (قسمت اول)

2,576

گاهی حیوانات باید به بعضی از ما آدم ها بگویند، حیوان، زبون نفهم و ... از بدترین نحوه نگهداری حیوانات برای فروش گرفته تا کشتن حیوانات و ...

Sako persian

Sako persian

5 سال پیش
من دیدم حالم بد شد
سعید محدثی

سعید محدثی

5 سال پیش
واقعا مستند تاسف باریه....كاش همه مون بفكر بیفتیم و نذاریم زیباترین گونه هامون از بین برن و منقرض بشن