رسیدگی به اتهامات متهمان پروندۀ گروه عظام

15
پایشگری
پایشگری 1.1 هزاردنبال‌ کننده
15 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

شبکۀ خبر - 17 مهر 1398 - 20:00| رسیدگی به اتهامات متهمان پروندۀ قاچاق سازمان‌یافتۀ قطعات خودرو (گروه عظام) به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی اتهامات متهم ردیف چهارم را قرائت کرد. متهم خود را یک ترخیص‌کار ساده دانست و گفت که هر کاری انجام داده بنا به دستور مقامات شرکت بوده است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده