تومور پشت بینی

204
در این كیس تومور در پشت بینی می تواند منشأ تومور گردنی باشد كه باید ابتدا ان را نمونه برداری نمود و بعد برای گردن تصمیم گیری شود. برای یافتن منشأ توده های گردنی باید بیمار را بطور كامل ارزیابی نمود و بطور مستقیم سراغ برداشتن توده نرفت! برای یافتن اطلاعات بیشتر به آدرس سایت کلینیک MOH در http://mohclinic.com/ مراجعه کرده و یا با شماره های 02188209727 یا 02122077140 یا 02126406544 تماس حاصل فرمائید.
pixel