اگر به عقب برگردید به چه زمانی میرید

1,242

خط 11 این هفته رفته در بین مردم تا بپرسیم به چه زمانی دوست دارید برگردید ، پاسخ جالب مردم از همه ی اقشار را ببینید / تیتر تی وی تولین تلویزیون اینترنتی استان مازندران / TitrTv.com

mojtabaapt

mojtabaapt

1 ماه پیش
جهان سوم جاییست که مردم آن آرزو دارند آینده شان مانند گذشته شان باشد.