جلسه۱۶: آموزش انتخاب ویژگی های بهینه در رپیدماینر

156

در این جلسه آموزشی از مجموعه جلسات دوره آموزشی رپیدماینر, فرآیند انتخاب ویژگی از دیتاست سرطان سینه (بعنوان نمونه با کمک الگوریتم ازدحام ذرات یا PSO و هسته SVM صورت میپذیرد.در این جلسه آموزشی بصورت خاص الگوریتم انتخاب ویژگی PSO بصورت تئوریک و عملی تدریس می گردد. جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر لینک http://yon.ir/dd9y5 را در نوار آدرس کپی کرده و اینتر را بزنید