ریاضی نهم ، فصل سوم - درس2 : آشنایی با اثبات در هندسه (1)

272

در این فیلم ما به چگونگی اثبات در هندسه می پردازیم . شما عزیزان می توانید اشکال ریاضی را با ما در میان بگذارید ، ما پاسخ را برای شما ارسال می کنیم . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی تدریس عزیزاله رضائی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com