نقد و بررسی انیمیشن گربه چکمه پوش

1,020

نکته جالب توجه در گربه چکمه پوش این است که این شخصیت این گربه از دو شخصیت مشهور حضرت موسی و زورو الهام گرفته شده است و بخشی از این داستان مشابه داستان حضرت موسی است.

سواد رسانه
سواد رسانه 23 دنبال کننده