با دست و چشم

208

انیمیشنی که تم اصلی کتاب by hand and eye را به شیوه ای کمیک بیان میکند. توضیحی درباره این کتاب: http://woodlab.ir/by-hand-and-eye/

۳ سال پیش
# چوب
Wood Lab
Wood Lab 119 دنبال کننده