ترس و اضطراب در کودکان - دکتر مهرداد نامدار

348
348 بازدید
اشتراک گذاری
صحبت‌های دکتر مهرداد نامدار در برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما با موضوع ترس و اضطراب در کودکان مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آرامش زندگی مدیرمسوول مهرداد نامدار رشت، گلسار، خیابان 87، نبش کوچه شبنم، ساختمان صابر 01333120043
pixel