لودینگ ۴: کریتوس و خدایان یونان

22,585

در قسمت چهارم لودینگ، نگاهی به داستان سری God of War انداخته ایم و سری به مبحث جذاب و بحث برانگیز خشونت در بازی های ویدیویی زدیم. https://www.zoomg.ir/2018/4/16/274014/loading-episode-four/