موزیک ویدیوی «جنگ سرد» از دیگرد و رویا ترابی

2,076

از دیگرد که یکی از اعضای تشکل رپِ پلاک است به تازگی آلبومی با نام «بی صورت» منتشر شده است. قطعهٔ «جنگ سرد» یکی از قطعات این آلبوم است. آهنگسازی و نوازندگی پیانوی این قطعه را رویا ترابی انجام داده است. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده