تمام گلهای ساموئل اتوئو در بارسلونا (2004-2009)

124
تمام گلهای ساموئل اتوئو در بارسلونا (2004-2009)
تی وی 1.9 هزار دنبال کننده
pixel