اولین رویداد لنداستارز

259
سه فاکتور مهمی که سرمایه گذار را راغب می کند تا روی یک تیم استارتاپی سرمایه گذاری نماید، چه می باشند؟ منصور خضرایی منش یکی از اعضای سرمایه گذاری همکاران سیستم پاسخ می دهد
لنداستارز 2 دنبال کننده
pixel