اولین رویداد لنداستارز

281
لنداستارز 2 دنبال‌ کننده
سه فاکتور مهمی که سرمایه گذار را راغب می کند تا روی یک تیم استارتاپی سرمایه گذاری نماید، چه می باشند؟ منصور خضرایی منش یکی از اعضای سرمایه گذاری همکاران سیستم پاسخ می دهد
لنداستارز 2 دنبال کننده
pixel