فیلم آموزش مرکز خدمات پشتیبانی نرم افزار حسابداری محک

3,224
آموزش کار با سامانه مرکز خدمات پشتیبانی نرم افزار حسابداری محک . این ابزار برای ارایه خدمات نوین پشتیبانی در قالب اینترنت تهیه شده است . از جمله مزایای این ابزار عبارت است از : صرفه جویی در زمان گرفتن خدمات امکان درخواست خدمات پشتیبانی در ساعات غیر کاری امکان ارسال عکس - فیلم و فایل همراه با درخواست پشتیبانی
pixel