كانتر گرم چرخدار

49

طبخ شميم توليد كننده انواع كانترگرم توزيع و حمل غذا شماره تماس : ۰۲۱۶۶۸۲۹۳۷۲-----۰۲۱۶۶۸۲۹۳۷۳ www.tabkhshamim.ir https://telegram.me/tabkhshamim www.instagram.com/tabkhshamim

طبخ شمیم
طبخ شمیم 325 دنبال کننده