تله کابین توچال

350
گروه کوهنوردی باشگاه علمی حکیم ایرانی که از سال ۱۳۹۹ شکل گرفت با هدف تقویت روحیه دانش آموزان شکل گرفت برنامه هایی را در طول سال برگزار می کند و طبق برنامه ی معینی صعود به قله های مرتفع تهران را در نظر دارد. hakimiraniclub.irشماره تماس۰۹۰۳۵۲۴۵۹۳۵و۲۲۱۳۹۰۱۳
pixel