کارخانه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید- خط تولید دستگاه تست قند خون آوان

445
دستگاه تست قند خون آوان اولین دستگاه تست قند خون تولید شده در ایران می باشد .
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel