چرا باید تو شبکه های Wifi عمومی از VPN استفاده کنیم؟

144
تو این ویدئو با چند تا مثال میبینیم که چرا باید تو شبکه های wifi عمومی، شبکه های wifi که آدمایی زیادی بهش وصلن یا اصلن شبکه ای غیر از شبکه خودمون, از vpn استفاده کنیم.
Nastale 5 دنبال کننده
pixel