زیبایی های طبیعت استرالیا

277

استرالیا تعبیر رویای کودکی بسیاری از انسان ها است. سرزمینی بکر و وسیع که زندگی در مراتع وسیع ، بیابان های بی پایان، جنگل های فراوان و کوه ها و ارتفاعات آن به نحوی استثنایی، دست نخورده و زیبا جریان دارد. دور بودن این سرزمین از تحولات اولیه دنیای مدرن، و مدرن شدن تدریجی آن ، استرالیا را از بسیاری از آسیب هایی که به طبیعت دیگر نقاط جهان وارد شده دور نگه داشته است.

همگردی
همگردی 6.1 هزار دنبال کننده