زائر سیما شماره 6/ اردوی راهیان نور95

482

زائر سیما/اردوی راهیان نور95بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز تهیه و تولید: مرکز رسانه ای افق بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز شامل بخش های زیر: / مه شکن:تحلیل و سیاست / کتابخوانی:معرفی و ترویج فرهنگ کتابخوانی /صندلی:معرفی و پخش بخشی از فیلم های ارزشمند سینمایی / اصل مطلب:مصاحبه با زائرین با موضوعات جذاب برای این نسل / مسابقه پیامکی / وصیت نامه سیاسی الهی امام(ره) / نماهنگ موسیقی / یر به یر: بخش طنز برنامه