بخش اول/ گفتگوی اختصاصی کرمان ساکر با علی علیزاده معاون فنی باشگاه مس رفسنجان

348

مجری و برنامه ریز: آیت الرحمن صالحی تهیه کننده: محمد عبداللهی فیلمبردار: راضیه مکی سردبیر تحریریه: میلاد بحرینی