چه کسانی با کره ی شمالی تجارت می کنند؟

220
اینجا ممکن است شبیه پاتوق فست فود شما باشد...................اما تاجری که در پشت این رستوران سنگاپوری قرار دارد، جزئی از تاریخچه کره شمالی است.............................. ..................................................................نیکپیام رسانه کسب و کار ایرانیان .........................................................................www.nikpayam.com/news
pixel