طبیعت بالکان

172
بالکان دارای کوهستان های مرتفع و آبشارهای دیدنی بسیاری می باشد. پوشش گیاهی انبوه و رودخانه های پهناور، از دیگر ویژگی های شاخص طبیعت این منطقه است.
دیالوگین 22 دنبال کننده
pixel