مراسم گرامیداشت روز قدس در مجلس برزیل

150

جنبش های اجتماعی برزیل مراسم روز جهانی قدس را در مجلس برزیل برگزار کردند. همسو با دیگر کشورهای جهان مراسم روز جهانی قدس در مجلس نمایندگان برزیل برگزارشد. این مراسم ازسوی جنبش اجتماعی مرکز همبستگی و مبارزه برای صلح و جمعی از احزاب سیاسی برزیل از جمله حزب کارگران و حزب آزادی برزیل در محل کمیسیون جنبش های اجتماعی مجلس نمایندگان برزیل برگزار شد.

pixel