کلیپی از دوره آموزشی شخصیت شناسی mbti با مربیگری پریسا احمدی منش

82
تجربه های شیرین در دوره های شخصیت شناسی برای افرادی که شوق زیادی برای رشد و کشف دنیای درون خود دارند و می خواهند با شناخت دیگران به درک بهتری از دنیای انسان ها برسند
pixel