سه گام تا موفقیت

724
چگونه می‌توان به یک روند سه‌مرحله‌ای به موفقتی دست یافت و اهمیت اهمیت گرایش شخصی برای رسیدن به هدف چیست؟ توضیحات تیمور میری بنیانگذار آکادمی کوچینگ FCA انگلستان در رابطه با وبینار « سه گام تا موفقیت »
pixel