کامیون های دایملر +زیرنویس فا

617

دایملر کامیون های بدون راننده اش را در جاده مورد آزمایش قرار داد در بیتلاگ بیشتر بخوانید... http://bitlog.ir/?p=4755

بیتلاگ
بیتلاگ 66 دنبال کننده