چهار تمرین برای تقویت عضلات بالا تنه

16,456
چهار تمرین برای تقویت عضلات سینه، شانه و پشت بازو بدون استفاده از تجهیزات ورزشی؛ و تمرین پنجم با استفاده از دمبل برای تقویت عضلات پشت
کمان-یار 60 دنبال کننده
pixel