ریزش کوه در جاده چالوس ایران رویداد

1,165

لحظه باورنکردنی از حادثه پرخطر ریزش کوه در یکی از جاده های ایران