معرفی موسسه خیریه یاوران معلولین نارمک

418

موسسه یاوران معلولین نارمک یک موسسه خیریه غیر دولتی میباشد که با کمکهای نقدی و غیر نقدی خیرین عزیز اداره میشود.

کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 1