تدریس فصل 4 فیزیک دهم تجربی و ریاضی- قسمت 1: دما و دماسنجی

456
سارا حسین زاده 137 دنبال‌ کننده
456 بازدید
اشتراک گذاری
سلام بر شما در این ویدئو مفاهیم زیر تدریس شده است: دما، دماسنجی، کمیت دماسنجی، دماسنج های الکلی و جیوه ای و اساس کار آنها، سپس 3 مقیاس مهم دما یعنی سلسیوس، کلوین و فارنهایت و روابط بین آنها معرفی شده و تمرینهای زیر از کتاب کار شما حل شده است: شماره های 4، 6، 10، 11 و 12. پس از دیدن فیلم تمرین های باقی مانده از این بخش را تا شماره 13 حل کنید.
pixel