آشنایی و ورود به دارک نت

87
بخش بزرگی از اینترنت از دید شما پنهان است. بخشی به نام Deep Web که در بطن آن دنیای وجود دارد به نام Dark Web که برای هر کسی قابل نمایش نیست. هیچ کنترل و نظارتی روی این بخش وجود ندارد و از دید موتورهای جستجوی معمولی پنهان است. با هم نیم نگاهی به این دنیا می اندازیم
pixel