برنامه نویسی پایتون - ویدیو 21 - آشنایی با pip و کتابخانه خارجی در python

451
در این ویدیو مجموعه ماژول ها و کتابخانه های پایتون را می شناسیم و یک مورد را نصب نموده و از آن در کار استفاده می کنیم.
pixel