اپیدمی آلزایمر و دمانس(فرسایش مغز)

521
این ویدیو با زیرنویس فارسی بر گرفته از وبسایت آلزایمر کانادا می باشد. تعداد مبتلایان انواع دمانس(فرسایش مغز) و نیازهای روزافزون آنها، با افزایش امید به زندگی، به حدی خواهد رسید که از توان خانواده ها و مسئولین بهداشت و سلامت کشورها خارج خواهد شد. نیاز برنامه ریزی برای روبرو شدن با این اپیدمی امری فوری و فوتی است.
filimo
هم گناه - فصل 2 قسمت 2
%97
داستان سریال هم گناه (همگناه) خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel