ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اپیدمی آلزایمر و دمانس(فرسایش مغز)

567
این ویدیو با زیرنویس فارسی بر گرفته از وبسایت آلزایمر کانادا می باشد. تعداد مبتلایان انواع دمانس(فرسایش مغز) و نیازهای روزافزون آنها، با افزایش امید به زندگی، به حدی خواهد رسید که از توان خانواده ها و مسئولین بهداشت و سلامت کشورها خارج خواهد شد. نیاز برنامه ریزی برای روبرو شدن با این اپیدمی امری فوری و فوتی است.
pixel